Om hemsidan

Välkommen!

Denna hemsida har skapats inom ramen för ett Formas-dokumentationsprojekt med samma namn med avsikten att dokumentera fäbodrörelsens väg att nominera fenomenet fäbodkultur som ett immateriellt kulturarv inom ramen för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Insamling av data om fäbodkulturen som immateriellt kulturarv skedde i huvudsak under perioden mellan hösten 2021 och våren 2023, men avsikten är att åtminstone fortsätta tills beslut har tagit av Unesco. Målet är att här presentera processerna och introducera en del av resultaten medan rådata från kartläggningen finns lagrad på en server hos Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. I övrigt har arbetet med fäbodkulturens immateriella och biologiska kulturarv skett inom ramen för flera interreg-projekt med fokus på fäbodbruk i Sverige och Norge. 

Nedan finns några länkar där man kan läsa mer om immateriellt kulturarv, på svenska, norska och engelska.

Engelska:

UNESCO – Intangible Cultural Heritage

UNESCO – Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

Svenska:

UNESCO – Konventionen om det immateriella kulturarvet

Institutet för språk och folkminnen – Konventionen i Sverige

Institutet för språk och folkminnen – UNESCO-folder

Norska:

UNESCO – Immateriell kulturarv

Projektets forskare

Projektet är ett samarbete mellan Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) och EnterForum (Centrum för Entreprenörskap) vid Södertörns högskola.  Vi som arbetar i projektet från våra respektive organisationer är:

Bolette Bele

Norsk Institutt for Bio-økonomi (NIBIO), avdeling for kulturlandskap og biodiversitet bolette.bele@nibio.no  Hemsida:  https://www.nibio.no/ansatte/bolette-bele?locationfilter=true 

Paulina Rytkönen

Södertörns högskola, Institutionen för Samhällsvetenskaper, Avdelningen för Företagsekonomi, paulina.rytkonen@sh.se Hemsida: www.sh.se/paulina_rytkonen 

Håkan Tunón

SLU Centrum för biologisk mångfald, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet. Hakan.tunon@slu.se Hemsida: https://www.slu.se/cv/hakan-tunon/