Den norska processen och tidslinjen

2011-2014 –  I samarbeid med Norsk Seterkultur, Föreningen Sveriges fäbodbrukare, Nordisk kulturlandskapsforbund mfl. startet Bioforsk Midt-Norge (nå NIBIO) og Centrum för biologisk mångfald (CBM) opp et Interreg-småprosjekt, og siden et hovedprosjekt med tittelen «Utmarksbeite – biologisk kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid». Prosjektet inkluderte også fokus på tradisjonell økologisk kunnskap/immateriell kulturarv knyttet til seterdrift og utmarksbruk. Det ble gjennomført workshoper og en studietur i Norge og Sverige, med svenske og norske seterbrukere https://www.academia.edu/82096768/Utmarksbete_ett_biologiskt_kulturarv_som_resurs_f%C3%B6r_en_h%C3%A5llbar_framtid

2013 – Svensk-Norsk fagsamling for seterdrift, på Røros (9-10 november). Resultater fra Interregprosjektet «Utmarksbeite – biologisk kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid» presenteres av NIBIO (v/ Bolette Bele). Immateriell kulturarv og tradisjonell økologisk kunnskap var en sentral del av dette foredraget. CBM (v/Marie Kvarnström) holdt et foredrag om «Internationella konventioner med betydelse för fäbodbruket”: https://www.seterkultur.no/?p=967

2016-2019 – I samarbeid med Norsk Seterkultur, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF), mfl., startet NIBIO, Centrum för biologisk mångfald (CBM) og Södertörns Högskola opp et Interreg-småprosjekt, og siden hovedprosjektet «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper». Prosjektet hadde også hatt fokus på immateriell kulturarv, og da spesielt tradisjonell økologisk kunnskap. Det ble gjennomført flere workshoper med svenske og norske seterbrukere, på begge sider av grensen: https://www.sh.se/download/18.72eaa6801726ed710d51a78d/1591606143445/Slutrapport%20Biologiskt%20kulturarv%202020.pdf

2018 – Norsk Seterkultur vedtar å jobbe mot en nominering av seterkulturen på UNESCO sin liste over immateriell kulturarv, og det innledes et samarbeid med Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF): https://www.seterkultur.no/wp-content/uploads/%C3%85rsmelding-Norsk-seterkultur-0404.19.pdf

2018 – Utveksling av kunnskap mellom Norge og Sverige under «Konferanse om det nordsvenska kulturlandskapet», Østersund (19 april). Det pågående Interregprosjektet v/Håkan Tunón (CBM) er medarrangør. Foredraget «Biologiske verdier og terroir» presenteres av Bolette Bele (NIBIO): https://www.gu.se/sites/default/files/2021-01/Det%20nordsvenska%20kulturlandskapets%20framtid%20-%20april%202018.pdf

2019 – Forollhogna-konferansen arrangeres i Ålen (28 januar) av Nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Holtålen kommune. Konferansen setter fokus naturverdier, kulturarv og lokal verdiskaping. Bolette Bele (NIBIO), presenterer resultater fra Interregprosjektene, der immateriell kulturarv og tradisjonell økologisk kunnskap i seterkulturen også er i fokus https://holtalen.kommune.no/wp-content/uploads/2019/01/Forollhogna-konferansen-2019-korrigert-220119.pdf

2019–2020 – Norsk Seterkultur.  Prosjektplan, forprosjekt for innskriving i representative list, Unesco Norge og Sverige: https://www.seterkultur.no/wp-content/uploads/Forprosjekt-unesco-seterkultur.pdf

2020 – Fagsamling for Norsk seterkultur på Lillehammer (15 februar). Foredraget «Biologisk og immateriell kulturarv», som oppsummerer resultater fra Interregprosjektet presenteres av Bolette Bele (NIBIO): https://www.seterkultur.no/?p=2911

2020 – Norsk Seterkultur. Rapport for forprosjektet. «Innskriving i representative listen for immateriell kulturarv» https://www.seterkultur.no/wp-content/uploads/NSK-rapport-forprosjekt-med-regnskap-signert.pdf 

2021 –Norsk seterkultur. En bærekraftig norsk seterkultur på UNESCO’s representative liste for immateriell kulturarv. Prosjektplan 2021-2023 (revidert 18. nov 2021) https://www.seterkultur.no/wp-content/uploads/Prosjektplan-2021-2023-NSK_rev-november-2021.pdf 

2022 – Norsk Seterkultur. UNESCO-prosjektet, generell presentasjon https://www.seterkultur.no/wp-content/uploads/Generell-presentasjon-UNESCO-prosjektet-2022.pptx.pdf 

2023 – Nominering av seterkulturen i Norge og Sverige til Unesco sin Representative liste over immateriell kulturarv https://www.seterkultur.no/?p=4433

For mer informasjon:

Seterdrift/stølsdrift er en viktig del av vår kulturarv
Imateriell kulturarv – Setring / stølsdrift