Fäbodböckerna

Inom Interreg-projektet Biologiskt kulturarv som som hållbar värdeskapare (2016–2020) valde vi också att försöka synliggöra de olika dimensionerna i av fäbodbruket/-kulturen. Därför skrev Håkan Tunón och Bolette Bele initialt en populärvetenskaplig bok med avsikten att beskriva fäbodbruket, avsikten med det och på vilket sätt det har gjort avtryck i naturen, landskapet och kulturen. Avsikten var att belysa förhållandena i såväl Sverige som Norge. Resultatet blev den rikt illustrerade boken ”Fäbod: natur, kultur och kulturlandskap” som publicerades våren 2019. Vi hade även möjlighet att göra en engelsk översättning av boken och boken ”Fäbod och seter: summer farms on the Scandinavian peninsula” kom sommaren 2019. Parallellt med översättningen så gjordes även en norsk version, men den var inte en direkt översättning utan till stor del ombearbetning för att ännu tydligare spegla de norska förhållandena och på höstkanten 2019 kom ”Seterlandskapet: historia, naturen og kulturen” (som finns tillgänglig som PDF: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2627801/NIBIO_BOK_2019_5_8.pdf?sequence=2&isAllowed=y). 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan utvecklades 2020 en studieplan för boken för att skapa förutsättningar för studiecirklar om den lokala fäbodkulturen.  

Tunón, H. & Bele, B. 2019. Fäbod: natur, kultur och kulturlandskap. SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. 

Tunón, H. & Bele, B. 2019. Fäbod och seter: summer farms on the Scandinavian peninsula. SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.  

Bele, B., Norderhaug, A. & Tunón, H. 2019. Seterlandskapet: historia, naturen og kulturen. NIBIO, Ås & SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. (https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2627801/NIBIO_BOK_2019_5_8.pdf?sequence=2&isAllowed=y