De norska seteraktörerna

I Norge finns den nationella föreningen Norsk seterkultur (https://www.seterkultur.no). FSF och Norsk seterkultur är de två drivande föreningarna i projektet att nominera fäbodkulturen/seterkulturen.

I Norge er aktiv seterdrift med melkeproduksjon nå først og fremst knyttet til små og mellomstore bruk i fjellbygdene. Tyngdepunktet for seterdrifta ligger i Nord-Østerdalen, Gudbransdalen og i Trøndelag. Også i Møre og Romsdal og i tidligere Sogn og Fjordene er seterbruket forholdsvis utbredt. Seterbrukerne, både de som driver med geit og de som driver med ku, har mindre besetninger enn det ellers er vanlig på norske gårdsbruk. Agri Analyse sin rapport om seterdrift fra 2020, viser at det bare et fåtall seterbrukere som har både ku og geit på setra idag. Nesten femten prosent av seterbrukerne foredler all eller deler av melka selv, og tretten prosent driver en eller annen form for turisme på setra (https://www.agrianalyse.no/publikasjoner/farre-og-storre-melkebruk-hva-skjer-med-seterdrifta-article1118-856.html). Det stilles krav til en minumum produsert melkemengde for å få det såkalte setertilskuddet. Men det gis også tilskudd til såkalte ”besøkssetre” i Norge. Dette er seterdrift som er tilrettelagt for turisme i form av severing, formidling, overnatting eller forskjellige kulturtilbud (https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb/). Det er Statsforvalterne selv som stiller nærmere produksjonskrav, for eksempel med tanke på driftsperiode og eventuell melkeproduksjon. 

Seterkulturen videreføres og formidles også av museer, som for eksempel Lalumsvangen setermuseum på Stange, som er en av de gamle skogssetrene der. Ved denne setra kan man spise tradisjonell setermat, og delta på et bredt spekter av arrangementer og aktiviteter, slik som diktlesing, gudstjenester og husflidsarrangement (https://www.stange.kommune.no/kultur-og-frivillighet/lalumsvangen-setermuseum/). I Budalen i Trøndelag ligger Storbekkøya Museumsseter hvor man får servert tradisjonell seterkost, og kan delta på aktiviteter som utvinning av jern og få oppleve markaslått langs kulturstien (https://www.trondelag.com/attraksjoner/Storbekkoya-Museumsseter/771926/). Gammeldalsetra i Grøvudalen, Møre og Romsdal har vært drevet av ungdommer i over 40 år. Under oppholdet på setra får ungdommene lære seg dyrestell og tradisjonell foredling av melka (https://www.fjordnorway.com/no/mat-og-overnatting/inner-gammelsetra-seterbesok-i-sunndal). Også her drives det kafé-virksomhet og salg av lokale seterprodukter. Norsk Lur og Bukkehornforening, som ble stiftet i 1996 har som formål å fremme utøvelsen av de tradisonsrike instrumentene lur og bukkehorn, som var vanlige redskaper for å skremme bort rovdyr fra setrene (https://www.facebook.com/groups/59918198617/?locale=nb_NO)