pastoralism

\"\"

Pastoralism og transhumans: Begrepet “pastoralism” beskriver et nomadiserende    husdyrhold, der man flytter med dyra til steder med bedre beiter. “Transhumance” er også et begrep som anvendes for å beskrive forflyttingen mellom forskjellige beitemarker. Dette handler altså om sesongmessige forflyttinger mellom faste sommer- og vinterbeiter, og ofte da en forflytting mellom lavlandet og fjellet.