Affärsutvecklingsmanual

Ett av slutresultaten i projektet är den affärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare som vi tillsammans med samtliga deltagare i projektet har tagit fram. Manualen ska hjälpa den som på egen hand vill utveckla sin verksamhet med särskild fokus på biologiskt kulturarv, men kan även fungera bra som kursmaterial. Manualen finns att ladda ner på följande länk: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/foretagsmanual-191107.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *