Kåtor, kokhus, fähus….

Livsmedel och andra produkter som har sin utgångspunkt i ett biologiskt kulturarv, d.v.s. landskapet, växterna, klimatet, traditionen, den nedärvda kunskapen, lantraserna, know-how behöver också de byggnader som traditionellt har använts för att livsmedlen/produkterna ska bli till.

När producenten blir äldre och inte klarar av att ha kvar djuren kan gällande lagstiftning om när man har rätt att ha kvar en byggnad frontalkrocka med behovet av att bevara de byggnader som varit både en del av landskapet och av det biologiska kulturarvet.

Aftonbladets artikel om Anita och hennes kåta belyser de tvetydigheter och motsättningar i samhälleliga målsättningar när man å ena sidan har en lagstiftning som rör bebyggelse och där det å andra sidan finns ett tydligt samhälleligt uppdrag på att bevara vårt arv. Artikeln visar ett av många exempel på samhälleliga konflikter som på ett eller annat sätt kan påverka möjligheten att bevara vårt biologiska kulturarv.

Kronofogden tänker bränna Anitas kåta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *