Fra sør til nord i Trøndelag

Med varsel om at snøen allerede har lagt seg i fjella i Trøndelag, er det godt å kunne melde om at vi har kommet vel i havn med årets feltarbeid!

Det ble mange flotte og interessante feltbesøk hos brukere både i Oppdal, Stjørdal og Snåsa i løpet av sommeren. Hos enkelte av brukerne i prosjektet hadde vi allerede gjennomført nødvendige feltbefaringer og registreringer tidligere år.

Med en siste feltbefaring på setervollen hos Vegard i Forradalen denne uka, er det nå lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet i prosjektet.

Eggensetra i Snåsa, hos Siv Beate og Morten. Foto: B. Bele/NIBIO.
Tradisjonell seterdrift med melkekyr og osteproduksjon på Eggensetra. Foto: B. Bele/NIBIO.
Produksjon av kjøtt, skinn og ull fra gamle saueraser, hos Anne Line i Oppdal. Foto: B. Bele/NIBIO.
Gammalnorsk spælsau er et flott syn på beite. Foto: B. Bele/NIBIO.
Norsk pelssau legger grunnlaget for produksjon av kjøtt og skinn hos Sara på Lønset, Oppdal. Foto: B. Bele/NIBIO.
Sauebeitingen sørger for å opprettholde mangfoldet både av planter og insekter, slik som her på Lønset. En høy andel av urter i fôret påvirker kvaliteten i positiv retning. Foto: B. Bele/NIBIO.
Artsrike slåttemarker tas vare på ved tradisjonell slått hos Heidi og Trond Olav i Forradalen. Foto: B. Bele/NIBIO.
I September 2016, tok Heidi og Trond imot oss under en internasjonal konferanse som NIBIO arrangerte i Trondheim. Vel femti forskere fra 13-14 ulike land fikk vandre gjennom slåttemarkene, høre om skjøtselsarbeidet og oppleve flott musikk. Foto: B. Bele/NIBIO.
Ei lydhør forsamling tar til seg kunnskap om slåttemarkene. Foto: B. Bele/NIBIO.
Vegard ved den gamle løa på Klipvollen. Foto: B. Bele/NIBIO.
Utsikt fra Klipvollen. Flottere enn dette kan det ikke bli i fjellet en høstdag! Foto: B. Bele/NIBIO.

Forbrukerne stilte villig opp

Første dag med utprøving av spørreskjemaet ble i Mathallen «Smak og behag» og «Bakeriet Sprø» på Oppdal, den 20 Juli. Både lokale kunder og turister stilte velvillig opp og svarte på spørsmålene.

Samme forbrukerundersøkelse ble også gjennomført på Eggesetra i Snåsa, og utover høsten vil Paulina stå for bearbeidingen av resultatene.

Spørreundersøkelsen ble blant annet gjennomført hos «Smak og Behag» og «Bakeriet Sprø» på Oppdal. Foto: B. Bele/NIBIO.

Mathallen i Oppdal har et stort utvalg av lokale produkter. Foto: B. Bele/NIBIO.

Text och bilder: Bolette Bele

Snart är det fäbodriksdag och då är vi på plats…

Den 16 september kommer årets fäbodriksdag att äga rum under temat \”KULTURARVET  EN NYCKEL TILL FRAMTIDEN – Kan utmarksbruk bli framtidsbruk?

Vår egen Håkan Tunón kommer att tala om \”Lokal Traditionell kunskap och Sedvanebruk. (Konventionen om biologisk mångfald) och  artiklarna 8j och 10c\”.

Vi ser fram emot denna jätteintressanta aktivitet och ser fram emot att se många av er där. Information om hela programmet och hur man anmäler sig finns bifogad som bilaga.

Kulturarvet en nyckel till framtiden riksdag och FSF1 (1)

Nu har den kommit – en jättebra rapport om biologiskt kulturarv som värdeskapare

24 augusti presenterade duktiga Chloe Girard sin masteruppsats i miljövetenskap. Uppsatsen handlar om och hur mathantverk (särskilt då hantverksmässig ost från fäbodar) kan bidra till att bevara vårt biologiska kulturarv.

Uppsatsen heter:

\”Producing and consuming handicraft food: a way of preserving our biological heritage? A phenomenographic study on how biological heritage is understood, described and communicated in the context of handicraft food production and consumption\”

Snart kommer en populärvetenskaplig version på svenska. Under tiden läs gärna uppsatsen, eller delar av den här. Producing and consuming handicraft food

Vi vill rikta ett stort tack till alla företag, myndighetespersoner och konsumenter som ställde upp med sin kunskap. Vi gratulerar Chloe för ett väl utfört arbete. För er som är nyfikna kan jag berätta att uppsatsen fick högsta betyg!

En fantastisk fältresa…

Sedan första juli har vi varit på resande fot. Syftet med resan har varit att intervjua kunder om varför de köper fäbodprodukter och mathantverk, om vari värdet med fäbodprodukter och mathantverk ligger och hur de tror att verksamheterna kan utvecklas för att öka lönsamheten för fäbodbrukare och mathantverkare.

Vad är svaret? Ja, det finns en uppsjö av svar, men några gemensamma nämnare är att det skall vara genuint och att man vill bidra till levande landsbygd. En första delrapport om detta kommer i början av hösten och resultatet kommer att användas av de fäbodbrukare som deltar i projektet som ett underlag för utveckling av deras verksamheter. Men vi kommer att fortsätta att genomföra kundintervjuer under projektets gång både i Sverige och i Norge –  och vem vet? Nästa gång är det kanske dig vi frågar!

Vi vill passa på att bjuda er alla på några vackra bilder och önska er alla en riktigt  GLAD SOMMAR! Fortsättning följer i augusti…

Gårdscaféet på Svedbovallen. Bara traditionell fäbodmat, bland annat en fantastisk Hälsingekaka (ostkaka, inte alls som småländsk ostkaka, annorlunda men jättesmarrig).

En liten nyfödd kalv. Ingen visste att kossan var dräktig men han är så varmt välkommen! Och jättesöt. Personalen på vallen var fantastiska när de tog hand om honom. Louise, Charlotte, Märit och alla ni andra – ni är riktiga hjältar <3

Och alla volontärerna som kommer och bidrar till bevarandet av detta kulturarv. Ert arbete är så viktigt!

Ute i hagen…muuuuuuuuu

Fantastiska Märit på Svedbovallen och Håkan Tunón (SLU) är på scen för att berätta om vår undersökning. Besökarna på matfestivalen Moläta i Järvsö var hyggliga och ställde upp med många kloka svar. Stort tack till LRF i Gävleborg som gav oss chansen att vara med och prata med besökarna.

Caféet på Mittjasvallen

Entrén på Mittjasvallen. Här betalar man inträde – det är ett av många bidrag från besökarna för att hjälpa till att hålla igång verksamheten.

Håkan Tunón och Lars Mittjas i glatt samspråk om djuren och naturen, ja faktiskt rätt mycket om de jättegulliga kattungarna som ju är vallens viktigaste attraktion.

Bakom kameran står Paulina Rytkönen som hellre leker fotograf än modell 🙂

På söndag bär det av…

På söndag bär det av! Vi startar vår miniturné i Hälsingland då vi ska besöka fäbodar och någon enstaka matfest för att fråga kunderna varför de köper produkter som har sin utgångspunkt i användning av naturbetesmarker – i detta fall fäbodost!