Nu har den kommit – en jättebra rapport om biologiskt kulturarv som värdeskapare

24 augusti presenterade duktiga Chloe Girard sin masteruppsats i miljövetenskap. Uppsatsen handlar om och hur mathantverk (särskilt då hantverksmässig ost från fäbodar) kan bidra till att bevara vårt biologiska kulturarv.

Uppsatsen heter:

\”Producing and consuming handicraft food: a way of preserving our biological heritage? A phenomenographic study on how biological heritage is understood, described and communicated in the context of handicraft food production and consumption\”

Snart kommer en populärvetenskaplig version på svenska. Under tiden läs gärna uppsatsen, eller delar av den här. Producing and consuming handicraft food

Vi vill rikta ett stort tack till alla företag, myndighetespersoner och konsumenter som ställde upp med sin kunskap. Vi gratulerar Chloe för ett väl utfört arbete. För er som är nyfikna kan jag berätta att uppsatsen fick högsta betyg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *