Lokal ordliste for utmarks- og seterbruket

I det forrige Interregprosjekt jobba vi en god del med en liste over lokale begrep og uttrykk knytta til utmarks- og seterbruket i Budalen og Forradalen. I og med at vi nå også har med oss brukere fra andre deler av fylket, hadde det vært interessant om vi kunne samle inn lignende materiale derfra.

Se ordlisten fra Forradalen og Budalen her:

OrdlisteOkt_2014_Forradal_Budal

Her jobbes det med kartlegging av biologisk kulturarv i Budalen.

Smaker og stjernediagram

Trond og Heidi jobber med smaksbeskrivelser for ost og honning.
Pauline og Angus beskriver smakene ved hjelp av stjernediagram.
Per, Ole Morten, Anne Line, Paul Sverre og Sara jobber med ostene fra Eggensetra.
Her jobbes det med hjemmebakt flatbrød. Fra venstre Kari, Eli, Jan Kåre, Paulina, Paul og Trond. Vi var så heldige å få hjelp av Jan Kåre Johnsen som er kokk ved Matnavet Mære.
Siv Beate og Ole Morten tester smaker i ost.
Her gis det stemmer til de åtte smaksordene som ble valgt for en av ostene.
Paulina sørger for at alt går riktig for seg.

Alle foto: Bolette Bele/NIBIO.